• הסכמי מכר / רכישת דירות יד שניה.

 • הסכמי מתנה - העברת זכויות בנכסים ללא תמורה.

 • הסכמי מכר / רכישה של נכסים חלקאים ונחלות במושבים.

 • הסכמי קבוצת רכישה - כולל ליווי מלא ושוטף לחברי הקבוצה.

 • הסכמי שכירות דירות מגורים ובתי עסק.

 • ייצוג קבלנים בהסכמים לרכישת מקרקעין, לרבות ביצוע הסכמי מכר דירות לרוכשי דירות, רישום בית משותף ורישום זכויות הרוכשים בלשכת רישום המקרקעין.

 • ייצוג בהסכמי קומבינציה.

 • עריכה וייצוג בהסכמי פיקוח הנדסי.

 • ייצוג בעלי דירות / יזמים בעסקאות תמ"א 38.

 • ייצוג בעלי דירות / יזמים בעסקות פינוי ובינוי.

 • ליווי שוטף בקבלת מימון בנקאי / ליווי בנקאי

 • רישום בתים משותפים / תיקון רישום בתים משותפים.

 • ניהול זכויות משתכנים בחברות משכנות.

 • ייצוג וניהול שומות מס בפני רשויות מיסוי מקרקעין.

 • ביצוע ורישום תוכניות איחוד וחלוקה (פרצלציות).

 • עריכת הסכמי שיתוף במקרקעין ורישומן בלשכת רישום המקרקעין.

 • רישום ירושות בלשכת רישום המקרקעין.

 • ייצוג בהסכמי הלוואה ורישום הערות ו/או משכנתאות בגין הסכמים אלו בלשכת רישום המקרקעין.

נדל"ן

משרדנו מעניק יעוץ משפטי וליווי צמוד בקשת רחבה של עסקאות בתחום הנדל"ן
 

עריכת חוזים

שירותים משפטיים למגוון רחב של הסכמי התקשרות וחוזים
 • הסכמי רכישת דירה יד ראשונה מקבלנים.

 • הסכמי רכישת דירה יד שניה מבעלים פרטיים.

 • הסכמי שכירות לדירות מגורים ולעסקים מסחריים.

 • הסכמי הלוואה / שעבוד / משכון זכויות.

 • הסכמי מתנה - העברת זכויות בנכסים ללא תמורה.

 • הסכמי שיתוף במקרקעין.

 • הסכמי בניה ושיפוצים על כלל השלבים השונים, החל משלד וכלה בגמר.

 • הסכמי פיתוח עסקי ויזמות מסחרית.

 • הסכמי שותפות.

 • הסכמי עבודה.

 • הסכמי יזום להקמת חברות.

 • הסכמי סודיות והעדר תחרות.

 • הסכמי התקשרות במכרזים.

 • הסכמי התקשרות לביצוע פרוייקטים בתחומים שונים.

 • וכן במגוון רחב נוסף של חוזים והסכמים.

 
 • יעוץ משפטי בכל הנוגע לעריכת צוואות.

 • בקשות למתן צווי קיום צוואה.

 • בקשות למתן צווי ירושה.

 • משרדנו מטפל עבור לקוחותיו ברישום זכויותיהם בנכסי נדל"ן מכח צווי ירושה / צווי קיום צוואה בלשכת רישום המקרקעין.

צוואות וירושות

צוואות אשר אינן נערכות כראוי עשויות לגרום לקושי מהותי על המבקש לקיימן.
 

דיני תאגידים וחוזים

 • הקמת חברות ושותפויות.

 • הקמת עמותות וניהול עמותות.

 • פרוק חברות.

 • ייצוג שוטף ומלא לחברות.

 • מכר / העברה / הקצאה של מניות בחברות.

 • ייצוג בעסקאות באיגודי מקרקעין.

 

משרדנו מייצג את לקוחותיו בבתי המשפט ובבתי הדין בערכאות השונות, לרבות בבוררויות ובגישורים.

ליטיגציה מסחרית